Top des Joueurs des guildes de Rift

Top des Joueurs de The Myrmidons Anglais

TopPersonnage Découvertes
1 Ekavi 210
2 Aetos 204
3 Ypnaras 147
4 Thiosxristos 133
5 Savatage 112
6 Lorellin 90
7 Prime 75
8 Skorpios 66
9 Velerefontis 59
10 Gpower 52
11 Nyarlathotep 37
12 Garak 33
13 Casper 31
14 Erevos 30
15 Thalis 24
16 Lolita 20
17 Iovi 9
18 Teiresias 9
19 Neldor 9
20 Sotos 9
21 Zina 9
22 Arkanikos 5
23 Vulcan 5
24 Frikantella 5
25 Teras 5
26 Maxos 4
27 Xaros 4
28 Ailiram 4
29 Ber 4
30 Mounarabelle 3
31 Jethro 3
32 Nemesis 3
33 Iannis 2
34 Spartakos 2
35 Dikaios 2
36 Aiantas 1
37 Tilemaxos 1
38 Joeyjordison 1
39 Elmage 1
40 Melina 1
41 Elethentil 1

Ce site fait partie du Réseau AMBA : Web Agency Marseille :